MdM w pigułce – o programie Mieszkanie dla Młodych

 1. Czym jest program MdM? MdM jest to program finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat pomagający w nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego lub kolejnego w przypadku małżeństw z 3 dzieci.
 2. Kto może skorzystać w programu MdM?
  • singiel,
  • związek nieformalny (1 beneficjent),
  • małżeństwa.
 1. Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać z MdM?
  • Program MdM jest skierowany do osób w wieku do 35 roku życia. W przypadku związków nieformalnych i małżeńskich wystarczy, że 1 osoba będzie spełniała ten warunek.
  • Osoba starająca się o MdM nie może posiadać lokalu mieszkalnego, ani być właścicielem lokalu mieszkalnego w przeszłości. Dotyczy to również  związków małżeńskich, w których przed prawnym zawarciem związku nabyli nieruchomość w udziałach po 50%, ponieważ sumarycznie są/byli właścicielami całej nieruchomości.
  • Warunkiem skorzystania z programu jest zakup na kredyt min. 15 lat pokrywający co najmniej 50% kwoty przeznaczonej na zakup nieruchomości.
  • Posiadanie udziałów w nieruchomości nie wyklucza możliwości skorzystania z programu.
  • Posiadanie nieruchomości w wyniku spadku również nie wyklucza możliwości skorzystania z MdM.
  • W przypadku rodzin z 3 i więcej dzieci istnieje możliwość skorzystania z MdM mimo posiadania lokalu mieszkalnego pod warunkiem zakupu mieszkania o większej powierzchni, bez konieczności zbywania pierwszej nieruchomości.
 1. Limity w programie Mieszkanie dla Młodych.
  Aby mieszkanie, dom jednorodzinny zostały objęte dofinansowaniem muszą zmieścić się w następujących limitach:

  • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.Czym jest powierzchnia użytkowa?„Powierzchnia użytkowa lokalu –należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.”Źródło: USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – art. 2.1 pkt 7).
  • Limity i kwota dopłaty dla osób składających wniosek kredytowy w IV kwartale 2015 roku.
   Wielkopolska Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) Limit ceny 1 m2
   (rynek pierwotny)
   Kwota dopłaty do 1 m2
   Poznań 4 847,40 5 924,60 5 386,00
   Gmina Swarzędz i pozostałe gminy przylegające do Poznania. 4 126,68 5 043,72 4 585,20
   Pozostałe miasta w gminach nie przylegających do Poznania 3438,90 4 203,10 3 821,00
 2. Dopłaty do kredytów:
  Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  • 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
  • 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
  • 20% przy dwójce dzieci;
  • 30% w przypadku trojga lub większej liczby dziecikwoty określonej jako iloczyn powierzchni użytkowej i kwoty dopłaty do m2 (patrz tabela limitów i dopłat).MdM uwzględnia dopłatę maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej np. kupując mieszkanie  43 m2 otrzymamy dopłatę do 43 m2, ale kupując mieszkanie 63 metrowe otrzymamy dopłatę tylko do 50 m2.Wyjątkiem jest sytuacja, w której nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego posiada przynajmniej trójkę dzieci, wówczas wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.
 3. Jak obliczmy kwotę dopłaty?
  Załóżmy, że małżeństwo z 1 dzieckiem zamierza kupić na rynku wtórnym mieszkanie 63,3 m2, spełniające kryteria MdM w Swarzędzu.

  Cena mieszkania to 260.000 zł brutto, czyli 4107,42zł/m2 (limit ceny za m2 w Swarzędzu wynosi 4 126,68).

  Dopłata = powierzchnia użytkowa podlegająca dopłacie * kwota dopłaty za m2 * 15%
  Dopłata = 50 * 4 585,20 * 15 %
  Dopłata = 34389 zł

 

Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania MdM?
Informacje na stronie:
http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-przebiega-udzielenie-kredytu-i-dofinansowania-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych/

Więcej informacji na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com